Vali Aksoy’un Turizm Haftası mesajı

Vali Aksoy’un Turizm Haftası mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Vali Aksoy mesajında, "Toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve vatandaşların turizm
hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arası Turizm Haftası olarak
kutlanmaktadır.
Ekonomik kalkınmadan kültürler arası diyaloga, teknolojik gelişmeden çevre ve tarihi mirasın
korunmasına, uzlaşma kültürünün yayılmasından Dünya barışına kadar insanlığa birçok alanda
katkılar sunan turizm, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için vazgeçilmez bir değer haline gelmiştir.
Farklı kültür ve yaşam biçimlerini aynı paydada toplayan, bu yönüyle milletler arası diyalogun
artmasına katkı sağlayan bir etkinlik olan turizm, gelir getirici ve istihdam oluşturması bakımından da
ülkelerin ekonomik hayatında önemli rol oynamaktadır. Getirdiği gelir açısından enerjiden sonra
ikinci sırada yer alan turizm, günümüzde artık yılın tamamında aktifliğini sürdürmektedir.
Ülkemiz, bu bilinçle turizmin gelişmesi için tüm imkânlarını seferber etmektedir. Yurdumuzun
dört bir yanında yapılan yatırımlar ve teşviklerle turizm sektörü desteklenmektedir. İlimizde de
turizmin gelişmesi ve 12 aya yayılması için yoğun çalışmalar yürütüyoruz.
Ünlü tarihçi Heredot’un “Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü " olarak nitelendirdiği Aydın
İlimiz; Tarih, doğa, deniz, kurvaziyer, spor, termal, kongre turizmi bakımından geniş bir potansiyele
sahiptir.
Özellikle antik çağın, UNESCO Dünya Mirası Listesine giren Afrodisias, Milet, Apollon,
Nysa, Alinda, Alabanda, Tralleis, Magnesia, Priene gibi 23 eşsiz nitelikteki kent ve tapınakları, farklı
arayış ve beklentilere cevap veren coğrafyası ve iklim koşullarıyla büyük bir turizm potansiyeli
taşımaktadır.
Aydın sınırları içerisinde Aydın Akbük, Aydın Didim, Aydın Kuşadası Çamlimanı, Aydın
Kuşadası Yat Limanı, Milas Akbük, Milas Akbük Kazıklı, Akbük Temple Turizm olmak üzere yedi
adet turizm merkezi ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi bulunmaktadır.İlimizde 115
Turizm İşletme Belgeli, 16 Turizm Yatırım Belgeli ve 370 Basit Konaklama Belgeli olmak üzere 501
konaklama tesisi hizmet vermektedir. 2022 yılında ilimize toplam 2.470.528 turist gelmiştir. Bu yıl bu
sayının çok yükseklere çıkacağına inanıyorum.
Turizmin ilimiz ve ülke ekonomisine katkısının artırılması, yaygınlaştırılması,
çeşitlendirilmesi ve değerlendirilmemiş turizm potansiyeline işlev kazandırılması amacıyla ilimizde
çeşitli çalıştaylar ve konferanslar yapılmaktadır.
Bu duygu ve düşüncelerle; Aydın’ın sahip olduğu derinlik, güzellik ve zenginlikleri ile
Türkiye’nin turizm sektöründeki gelişimine katkı sağlamasını ve ilimizde bulunan bütün turizm
değerlerinin ön plana çıkarılacağı bir yıl olmasını temenni ediyor, Turizm Haftasını kutluyor, sevgi ve
saygılarımı sunuyorum." diye açıklamada bulundu.