Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun Adli Ebelik İletişimi Ön Değerlendirmesini Paylaştı

Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun Adli Ebelik İletişimi Ön Değerlendirmesini Paylaştı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde Adli Ebelik İletişimi etkinliği Online olarak gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Pro....

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde Adli Ebelik İletişimi etkinliği Online olarak gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul’un üstlendiği müzakereli etkinlikte Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun Sürdürdüğü Adli Ebelik İletişimi çalışmasının ön değerlendirmesini paylaştı. Daha evvel “Hariç Müşterek” medya ürünü yanında disiplinlerarası doktora programındaki şekillendirmenin online yeni bir aşamaya daha eriştiğini vurguladı.

İlk bölümünde sunumun ardından ikinci bölümde müzakereli değerlendirme bölümüne geçildi. Moderatör Dekan Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul’un haricinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Süleyman Aybak ile birlikte Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi GATA, Bitlis Eren Üniversitesi, Balıkesir, Bayburt Üniversitesi başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından müzakereciler yer aldı. Genel olarak vurgulanan hususlar; Adli Ebelik İletişiminin de hareket alanını adli vakalar belirlemektedir. Buna mukabil kapsama alanı oldukça dardır. Ebelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı esas alınarak Adli Ebelik İletişimi şekillendirilmeye çalışılmaktadır. Etkinlik konusuna bakıldığında bir ebe evde, hastanede, klinikte veya ilgili sağlık birimlerinde her hangi bir ortamda mesleği icra edebilir. “Uyuşturucu maddeler belki de en büyük etkisini madde kullanan annenin karnında hayata tutunmaya çalışan bebek üzerinde göstermektedir.” Ebelik merkezli adli iletişimde bu durum dikkate alınmalıdır. Akademik disiplin açısından bakıldığında Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu ya da Hemşirelik Yüksek Okulu Ebelik programında tamamlanan lisans tahsili sonrasında Lisansüstü basamağında Adli Bilimler anabilim dalında master ya da doktora diplomalarından birisine sahip olunması gerekmektedir. Bazı enstitüler adli bilimler yerine adli tıp anabilim dallarında bu aşamaları gerçekleştirmektedir. Üsküdar Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü bu konuda belirgin bir farkındalık ortaya koymaktadır.

Yaşatma hedefli meslekleri gerek anne, gerekse bebek ölümleriyle de yakından ilgilidir. Hayatın ölüm-kalım ayrımını belki de en fazla hissedenler arasında yer almaktadırlar. “Adli Ebelik İletişimi” de kendine yer edinme fırsatı yakabilecektir.