MATEMATİĞİ NİÇİN ÖĞRETEMİYORUZ YA DA ÖĞRENEMİYORUZ?

MATEMATİĞİ NİÇİN ÖĞRETEMİYORUZ YA DA ÖĞRENEMİYORUZ?

Öncelikle öğretemiyoruz . Bu görev biz öğretmenlere düşüyor .Öğretmek bir sanattır. Ülkemizde yapılan bütün sınav çeşitlerinde matematik ortalamaları bayağı düşüktür.2021 yılında liseyi biti.....

Öncelikle öğretemiyoruz . Bu görev biz öğretmenlere düşüyor .Öğretmek bir sanattır. Ülkemizde yapılan bütün sınav çeşitlerinde matematik ortalamaları  bayağı düşüktür.2021 yılında liseyi bitiren öğrenciler için TYT(Temel Yetenek  Testi) de matematik testi ortalaması 40 soruda 5,5 iken 2022 yılında 6,9  dur.2021 yılında AYT(Alan Yeterlilik Testi) de matematik testi ortalaması 40  soruda 5,2 iken 2022 yılında 7,2 ye çıkmıştır .Liseyi bitirmiş bir kişi için bu  matematik ortalamaların ne kadar düşük olduğu açık ve nettir. Matematiği  öğretemediğimiz ve öğrenemediğimizin bir kanıtıdır.  

 LGS (Liselere Geçiş Sınavı) de durum değişmemiştir.2022 yılında yapılan LGS  de matematik dersindeki ortalama 20 soruda 4,7’dir. Matematik dersindeki  soruların çözülme ortalaması ve soruların zorluk düzeyi gösteriyor ki  matematik öğretme ve öğrenmede başarılı değiliz. 

 Bu konuda müfredat çalışmalarımız ve sınavlarda sorulan soru tiplerini  tekrar gözden geçirmeliyiz. MEB ‘in başlattığı matematik seferberliği  çalışmasının bu başarısızlığımıza inşallah olumlu yansımaları olacağını  düşünüyorum. 

 Anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin merkezi sınav ortalaması ile anne  eğitim düzeyi lisans üstü olan öğrencilerin merkezi sınav ortalaması arasında  125 puan fark edilmiştir. Baba da ise bu fark 123 puan olarak bulunmuştur. Her  zaman söylediğim gibi eğitim aile de başlar okulda devam eder. Paylaşılan  istatistiklere göre, anne babanın eğitim düzeyi arttıkça öğrencinin de merkezi  sınav ortalaması artmıştır. 

 Kısaca biz anne babalar olarak çocuk yetiştirmede görevimizi tam olarak  yerine getiremiyoruz. Öncelikle anne babalar çocuk eğitim konusunda  eğitilmelidir. Bireyin eğitim öğretim hayatında öğretmen çok önemlidir. Biz  öğretmenler olarak yeterince öğretemiyoruz. Bunun da birçok nedeni vardır.  Eğitim sistemimizdeki öğretim modelleri tamamen değiştirilmelidir. Derslerde  ne öğretiyoruz sınavlar da ne soruyoruz, bu bir çelişki. İnsan yetiştirmek çok  önemli. 

 Eğitim sistemimiz çoktan seçmeli sorular üzerine kurulu ama matematiğe  aykırıdır. Matematikte en güzel şey üretmektir. Matematik öğretimi analitik  düşünceyi geliştirmeye yönelik olmalıdır. 

 

MUTLU AİLE, MUTLU ÖĞRETMEN, MUTLU ÖĞRENCİ ……..