"Devrimci ve sınıfsal kimliklerimizle 1 Mayıs'ta meydanlardayız"

"Devrimci ve sınıfsal kimliklerimizle 1 Mayıs'ta meydanlardayız"

Aydın'da 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında "1 Mayıs etkinlik komitesi" oluşturldu ve öluşturulan komite, 1 Mayıs günü meydanlarda olacaklarını duyurdu. 1 Mayıs Komitesi yaptıkla....

Aydın'da 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında "1 Mayıs etkinlik komitesi" oluşturldu ve öluşturulan komite, 1 Mayıs günü meydanlarda olacaklarını duyurdu.

1 Mayıs Komitesi yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi. "Tüm emekçileri ve Aydın halkını 1 Mayıs Tertip Komitesi adına saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. İşçilerin, emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma gününde emeği en yüce değer kabul eden, oluşturduğumuz tertip komitesi ve katılımcılar olarak; emperyalizmin bölge ve ülkemiz üzerinde oynadığı oyunları görerek, iyi tahlil ederek emekçi, devrimci ve sınıfsal kimliklerimizle 1 Mayıs’ta Aydın Atatürk Meydanı’ndayız

 

               Öncelikle 11 İlimizde yaşanan depremde yaşamlarını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Geride kalanların sağlıklı, güvenli bir yaşama kavuşmaları için bugüne kadar elimizden geleni dayanışma ruhuyla yaptığımız gibi bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Ancak  bir taraftan kaybettiğimiz canlar için, yok olan şehirlerimiz için  içimiz kan ağlıyorken, diğer taraftan  deprem sonrası yaşanan plansızlıktan, koordinasyonsuzluktan, AFAD’ın kurtaramamasından , Kızılay’ın çadır satmasından ve de hükümetin enkaz altında kalan imar affı ve rant politikalarından dolayı kızgınız, öfkeliyiz. Önümüzdeki süreçte depremzede halkımızla dayanışmamız devam ederken, deprem sonrası yaşanan bütün olumsuzlukların sorumlulardan halkımız adına hukuk önünde hesap soracağız.

 

            1 Mayıs 1886’dan  başlayıp 1 Mayıs 1977’de katledilenlerin anılarını yaşatmak, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürmek, temel hak, özgürlük ve adalet taleplerimizi; emperyalistlere ve yerli iş birlikçilerine  haykırmak, yapılanlara, yaşananlara kayıtsız kalmamak için:

 

1- Sözleşmeli personel statüsü ve taşeron işçiliğe dur demek için!

2- 4688 sayılı kanunla yürütülen “toplu sözleşme “aldatmacasına karşı “ grevli toplu sözleşme” hakkımız için!

3- 657 sayılı devlet memurları kanunun değiştirilmesiyle esnek performansa dayalı ve güvencesiz çalışma tarzına dur demek için!

4- Sağlık ve eğitim  emekçilerine uygulanan şiddete dur demek için!

6-Özelleştirmeye dayalı talan ekonomisine son demek için!

7-Yargının iktidar güdümünden kurtarılıp bağımsız olması için!

 8-Tarım alanındaki kuralsız çalıştırmayı değiştirmek yanlış tarım politikalarına dur demek için!

9-Emek ve Cumhuriyet karşıtı anayasaya hayır demek için!

10-Laik, devrimci, halkçı, sosyal hukuk davetinin yeniden inşası için!

11-Sanata ve sanatçılara yapılan baskılara son vermek için!

12-Ülkemizin komşu ülkelerle savaşa sürülmesine dur demek için!

13- Sendikalara ve işçilere yönelik saldırılara dur demek için!

14-Emperyalizmin ve işbirlikçileri eliyle yürüttüğü ülkemizin etnik ve inanç farklılığı temelinde parçalama projesine dur demek için!

15-Sigortasız çalıştırmalara, işten çıkarma, işçi kıyımları ve işçi ölümlerine son demek için!

16-Emeklilere insanca yaşamlarını sürdürecek ücret için!

17-Köleci taşeron yasasına hayır demek için

18-Tam bağımsız Türkiye

Talepleri olan tüm Aydın halkı ve emekçileri ile 1 Mayıs Pazartesi günü; saat 15:00 te  el ele, kol kola, omuz omuza AYDIN ATATÜRK MEYDANI’nda olacağız.

Emek ve emekçi söylemlerin farklı dili yoktur. Meydanlar halkındır, emekçilerindir. Eylemlilik kimsenin tekelinde değildir. Farklılıklarımızı bir kenara bırakarak, emekçilerin birliğini sağlayacağız. Emekçilerin birliğinin sermayeyi yeneceğine olan inancımızla;

Bu memleket bizim.

Bu cennet bizim.

 

Yok edin insanın insana kulluğunu,

Bu davet bizim

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine.

Bu davet bizim"