Aydın Valisi Aksoy'un 'Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası' mesajı

Aydın Valisi Aksoy'un 'Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası' mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, '5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, '5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası' dolayısıyla yayımladığı mesajında, "

Günümüzde sağlıklı, yaşanabilir ve daha güzel bir dünya için tüm insanlığın hassasiyetle üzerinde durduğu konuların başında çevre gelmektedir. 

İçinde bulunduğumuz yüzyılda teknolojik gelişmeler, hızlı sanayileşme, kentlerdeki nüfus yoğunlukları, plansız yapılaşmalar, kaynakların bilinçsiz tüketimi vb.etkenler, tüm dünyada doğal hayatın tehdit edilmesine, çevre sorunlarının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Diğer yandan dünyamız küresel ısınma, kuraklık, susuzluk, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması ve bazı canlı türlerinin yok olması gibi ciddi çevre felaketleriyle de karşı karşıyadır. 

Bütün bu küresel çevre sorunlarının çözüme kavuşturulması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakılması uluslararası işbirliğini zorunlu hale getirmektedir.

Bu işbirliğine yönelik olarak, 1972 yılında Stockholm’da düzenlenen konferansta 5 Haziran; ülkemizde ve dünyada çevre korumacılığının yaygınlaştırılması, çevresel kalitenin iyileştirilmesi ve aktif katılımın sağlanmasını amaçlayan ulusal ve küresel bilinçlendirme günü olarak kabul edilmiştir. O tarihten bu yana dil, din, ırk ve gelişmişlik ayrımı gözetmeksizin, her yaş ve kesimdeki kitleye erişebilmek amacıyla Dünya Çevre Günü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Ayrıca 5 Haziran’ı içine alan hafta her yıl “Türkiye Çevre Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Bu etkinliklerle birlikte toplumumuzda her geçen gün artan çevre bilinci bizleri gelecek adına umutlandırmaktadır. Sivil toplum örgütlerinin, medyamızın, kamu kurum ve kuruluşlarının bu yöndeki girişimleri memnuniyet vericidir. Bu çalışmaların artarak devam edeceğinden şüphe duymuyorum. 

Bizler gelecek nesillere daha yeşil daha yaşanabilir bir ülke bırakabilmek gayesiyle var gücümüzle çalışıyoruz. Valiliğimizce; çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi, ilimizin doğal kaynakları ve zenginliklerinin muhafazası ve kamuoyunda çevre bilincinin oluşması için birçok kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çevresel denetim ve eğitim çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Özellikle Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir Dünya bırakmak amacıyla yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında ilimizde önemli çalışmalar yapılmış ve halen bu çalışmalar devam etmektedir.

Sıfır Atık Bilgi Sistemi kayıtlarına göre 2023 Yılı Nisan ayı sonu itibariyle İlimizde kamu kurum ve kuruluşları ile sağlık kuruluşları, OSB, liman, eğitim kurumları, akaryakıt istasyonları, konaklama tesisleri vb. olmak üzere toplamda, 2.888 adet Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi verilmiştir.

Yine ilgili Yönetmelikte istenen “Atıkların kaynağında ayrı toplanması sistemi” ilimiz genelinde tüm kurum ve kuruluşlarda kurulmuş ve bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlardan 13.713 ton atık kâğıt, 4.027 ton atık plastik, 41 ton atık pil, 54 ton elektrikli ve elektronik atık, 6.419 ton atık cam, 6.448 ton atık metal, 287 ton atık bitkisel yağ, 107 ton atık motor yağ toplanarak geri dönüşümü ve kazanımı sağlanmış ve bu sayede; 42.028 m3 depolama alanı tasarrufu, 37 milyon 694 bin 514  kWh enerji tasarrufu, 195.096 lt biodizel üretimi gerçekleştirilmiş, 149.697 adet ağacın da kesilmesi önlenmiştir. Bütün bu çalışmalarımız kesintisiz sürdürülmektedir. 

Bu duygu ve düşüncelerle hep birlikte el ele vererek, yeşili ve mavisiyle güzel ülkemiz ve Aydınımız için herkesi işbirliğine davet ediyor, bu vesileyle tüm halkımızın Dünya Çevre Günü’nü ve Türkiye Çevre Haftası’nı Kutluyorum" ifadelerine yer verdi.