Bugun...


Mehmet Demirel

facebook-paylas
TÜRKLERİN BAŞ BELASI SOĞDLAR KİMDİR ?
Tarih: 27-11-2020 23:45:00 Güncelleme: 28-11-2020 10:28:00


Bezekte gördüğünüz diz çökmüş kişi Uyur hükümdarı Bögü Kağan.
Karşısında diz çöktüğü kişi Mani rahibi bir Soğd lu. 
Kimdir bu Soğdlar ?
Peki güçlü  Kağanları bile diz çöktüren şey nedir ?
Hepsinin günümüz ile çok ilgisi var. O gün yaşanan herşeyi tarih boyunca yaşadık. En sonuncusunu çok yakın bir tarihte yine yaşadık.

 

 

En başa gidelim.
Soğdların kökü Babile kadar uzanır. Kimse kesin olarak soğdlara şudur diyemiyor ama benim vardığım sonuca göre Soğdlar Fars Yahudileridir. Babil'den bu yana tefecilik ve tüccarlık yaparlar. Belli bir yurtları yoktur. Bir soğdlu, tüccar olarak doğar. 8 yaşında matematik öğrenmeye başlar. 12 yaşında ticarete başlar. En az 4-5 dil bilirler. Çinden Avrupaya kadar tüm devletler de diplomat olarak çalışırlar. Vezirlik, danışmanlık, elçilik gibi çeşitli görevler yaparlar. Alıp sattıkları şeyler sadece fiziksel metalar değildi. Çeşitli din ve felsefe sistemlerinide alıp satmışlardı. Başta Budizm ve Maniheizmi yayan ve kullananlarda onlardı. Bu dinlere bakıldığı zaman Yahudilik izleri ve kabala felsefesinin izlerini taşıdıkları görülür.
Soğdlar İpekyolunun tüccarları olarak bilinir. Bu ünlü ve büyük ticaret yolu onların kontrolündeydi. Soğdlar için en önemli şey Çinlilerin ve Hintlerin üretim yapması ve İpek yolu ticaretinin güvenliği idi . Bu yolun güvenliğini Kök Türkler ile anlaşarak Türklere yaptırdılar.
Bir devletleri yoktu ama aslında devletlerden çok daha organize ve güçlü bir yapıya sahiptiler. Savaşlar çıkartıyor, milletlere din değiştirtiyor, kral ve hakanları değiştirtiyorlar, hanedanları yok ettiriyorlardı.
En önemli güçler Bilgi ve Para onların kontrolündeydi.
Örneğin Kök Türkler ve Bizans arasında iletişim ve işbirliği sağlayıp, Sasanilere karşı beraber saldırmalarını ve Sasanilerin çok zayıflamasını sağladılar. Çünkü Sasaniler ipek üretmeyi başarmışlar ve Soğdların Çin ile Avrupa arasında kurdukları ipek ticaretine zarar vermeye başlamışlardı.
Soğdlar yine dinleri kendi amaçları için kullanırlardı.
Örneğin Köktürkleri Budizme geçirmeye çalıştılar. Neyseki Tonyukukun karşı çıkması ile Yönetici kesim bunu kabul etmedi.
Ama Uygurlar Köktürklerin yapmadığı hatayı yaptı. İlk önce Köktürk hanedanını yıkıp devleti ele geçirdiler. Sonra Soğdlu Mani rahiplerinin sayesinde Bögü Kağan Mani dinini resmi devlet dini haline getirdi.
Peki Soğdlar dinlerini değiştirmesini sağlayamadıkları Türklerin,  dinini niye değiştirtmek istiyordu ?
Çünkü Türkler göçebe idi. Bu yaşam tarzı onları , Tonyukukun dediği gibi savaş için zinde ve güçlü kılıyordu. Bu yaşam tarzında çok fazla lükse ihtiyaç duyulmuyordu. Türklere göre zenginlik, sahip oldukları hayvanlar ile orantılı idi. Altın ve mücevhere pek değer vermiyorlardı. Hayvanları sayesinde iyi besleniyor ve pek çok yaşamsal gereci üretiyorlardı.  En önemlisi kontrol edilemez bir millettiler. Çine saldırıp,  üretime zarar veriyorlardı.
Evet Türkler kapitalizmin bir parçası olmalıydılar. Pazar haline dönüşmeliydiler  bunun içinde yerleşik hayata geçirilmeleri gerekiyordu. Bunuda Türkleri başka bir dine geçirip, töreden başka bir şeye bağlı hale getirilmeleri ile sağlayacaklardı. Bağlanıp kalacakları ibadethaneler ve sözlerini tam bir bağlılık ile dinleyecekleri,  emirlerini hiç sorgulamayacakları dini liderleri olmalıydı.
Soğdlar, Türk milletinin, tam istedikleri gibi dinlerini değiştirmesini sağlayamadı ama devleti yönetenleri, yönetebiliyorlardı. Öyleki Bögü Kağan Mani rahiplerinin önünde diz çöküyor, onlara hediyeler sunup ne isterlerse yapacağını söyleyip yalvarıyordu.
Neyseki halk dini anlamda, Hakanlarını dinlemedi. Zaten dinlemeleri imkansızdı. Çünkü Mani dinine göre et yemek yasaktı. Türk toplumunda hiçbir zaman var olmayan kast sistemi ve ruhban sınıfı getiriliyordu. 
Toplum iki kesimden oluşmalıydı. Seçkinler ve dinleyiciler. Seçkinlerin evlenmesi ve cinsel ilişkiye girmesi yasaktı. Düşünün Hakanınız evlenmiyor ve çocuğu yani bir veliahtı yok. Dinleyiciler denen halkın evlenmesi serbest  ama çocuk yapmaları hoş karşılanmıyor hatta çocuk yapmamaları telkin ediliyordu. Günümüz dünyasına egemen olanların dayatmaları ile nekadar paralel diymi.
Dikkat ediyorsanız günümüzde 'Medyadan ' sürekli bir eşcinsellik algısı pompalanmakta. Eşcinsel evlilikler çok arttı. Yani evlenen ama çocuk yapamayan çiftler. Bunların Lut kavminin devamı olduklarını anlamak zor değil. Budist ve Maniheist heykel ile resimlerine bakın hepsi eşcinsel karakterler gibidir. Amaçları elbetteki, etkiledikleri halkın aile sistemini yok edip yok oluşa sürüklemekti. Tıpkı bu günlerde olduğu gibi.
Yine bu dinlerde et yemek yasaktı. Farkediyorsanız günümüzde vejeteryanlık giderek artıyor. Çoğunluk et bulamadığı için mecburi vejeteryan. Ama et bulupta , yemeyenler de çoğaldı.
Bu et yasağının o dönemki amacı şuydu. Et ve ürünleri ticareti o zaman hem zor hem çok kazançlı değildi. Soğdlara para kazandıracak şeyler yemeliydi insanlar. Saklaması ve taşıması kolay şeyler yemeliydiler.  Borsası o dönem oluşturulabilecek şeyler tüketmediydi insanlar. Hem et yiyen kurt gibi oluyordu. Kontrol etmesi zordu. Ot ve tahıl yiyenler ise koyun gibi oluyorlardı.  Bilge Kağan Orhun yazıtlarında ne diyor. "Biz kurt gibiymişiz, düşmanımız koyun gibiymiş. Onlar çokmuş biz azmışız. Hepsini yenmişiz."
İşte, pek söz dinlemeyen Kök Türkler hanedanı yıkılmış ve yerlerine Uygurlar getirilmişti.
Köktürkler sürekli Çin ile savaşırdı,Uygurlar dost olmuştur hatta Çinlilere yardım etmişlerdir, hemde Türklere karşı.
Uygurlar başlarda Türk alfabesini kullanıyordu. Sonradan alfabeyi Soğdcaya yakın bir şekilde değiştirdiler.
Köktürkler göçebeydi,  Uygurlar  yerleşik hayata geçti.
Köktürkler dinlerini ve kültürlerini değiştirmedi. Uygurlar değiştirdi.
Tank hanedanı yıllıklarında geçen şu ifadeler çok çarpıcı.
" Uygurlar her işlerinde Mani rahiplerine danışırlardı. Soğdlar devlet içinde çok önemli yerlere gelmiş ve sayıları çok artmıştı. Öyleki adeta devlet içinde devlet olmuşlardı " 
Size neyi hatırlatıyor bu ifadeler. Fetö ve paralel devlet yapılanmasını değil mi?
Evet Paraya hükmeden Yahudiler, dini hep kullanmıştı. Mevlana gibi pek çok misyoneri hep soktular çeşitli milletler içine. Osmanlıyıda Şeyhülislamlar yıkmıştı aslında. İşe bakınki Hz. Peygamber bile halife olacak kişiyi tayin etmemiş,  yerine bir akrabasını bırakmamışken Şeyhülislamlık ve çeşitli tarikat liderlikleri saltanata dönüşmüş,  liderler hep aynı ailelerden çıkmıştı.
Yağmacı Araplar Soğdiyana olarak bilinen,  Soğdların merkezi diyebileceğimiz,  İpekyolunun kalbi Semerkant ve çevresini istila edip , yağma ettiler. Soğdlar  Köktürkler içinde çıkardıkları fitnelerin bedelini ödeyecekti.  Kendilerini çok akıllı sanıyorlardı ama bu sefer hata yapmışlardı. Araplara karşı yardım edecek Köktürkler yoktu. Batı Türkleri Türkeşler yardıma geldi ama onlarada Soğdlar söz verdikleri parayı vermedikleri için  geri döndüler.
Hani şu meşhur Talkan ve Curcan katliamları Türk katliamı değil Soğd yani Tüccar Yahudi katliamıdır.
Soğdianadan kaçan Soğdlara Hazarda Kıpçaklar sahip çıktı. Soğdlar yine avatar gibi kullanabileceği Türkler  bulmuştu. Yeni kurbanları Hazarlardı. Hazarlar bir dönem kullanıldı,  Türkler adeta köleleştirildi ve Hazarlarda yok oldu.
Yıllar sonra Cengizhan ile Moğollar diye bir Türk devleti kurduttular. Ama bunlar ikinci sınıf Türklerdi çoğu. Yıllarca Köktürklerin tebası olan kavimlerden oluşuyorlardı. Yıllarca ezilmiş, bozkırda başıboş gezmiş, çokda akıllı olmayan, erdem yoksunu vahşi savaşçılardı.Tam Soğdların istediği gibi. Çünkü Soğdlar bu sefer intikam istiyordu. Türklerden ve Araplardan.
Moğol devletinde Uygur yönetici diye bildiklerimiz aslında Uygurlar zamanından kalma Soğdlardı.
Soğdlar Moğolları yönetti ve savaşlarda en önemli şey olan inanılmaz bir istihbarat sağladılar. Hemde düşman beldelerinde karışıklık çıkarıyor, düşmanı zayıf düşürüyorlardı. Moğolların tek yapması gereken savaşmak ve öldürmekti. Moğollar aracılığı ile Türklerden ve özellikle Araplardan intikam aldılar. Tabiki Soğdların yani Tüccar Yahudilerin  işi bitince Moğollarda tüm avatarlar gibi tarih sahnesinden silinip gittiler.
Selçukluları yıkanlar,  Osmanlıyı yıkanlar yine bu Yahudiler dir. Her zaman seçtikleri yol dini taasuptur.
Günümüzde de bunlar ile uğraşmaya devam etmekteyiz.
Mehmet DEMİREL
OLAY AYDIN

 


Bu yazı 14196 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
28121 Okunma
25165 Okunma
22718 Okunma
14053 Okunma
12571 Okunma
6589 Okunma
5703 Okunma
5621 Okunma
4825 Okunma
4625 Okunma
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Alanyaspor 14 8 3 3 23 9 27 +14
2 Galatasaray 13 8 3 2 23 10 26 +13
3 Fenerbahçe 14 8 4 2 27 20 26 +7
4 Gaziantep FK 13 6 1 6 24 15 24 +9
5 Beşiktaş 12 7 4 1 25 19 22 +6
6 Hatayspor 13 6 4 3 14 16 21 -2
7 Fatih Karagümrük 13 5 3 5 22 16 20 +6
8 Yeni Malatyaspor 13 5 3 5 17 14 20 +3
9 Trabzonspor 14 5 4 5 16 17 20 -1
10 Göztepe 14 4 4 6 20 17 18 +3
11 Kasımpaşa 14 5 6 3 16 21 18 -5
12 Antalyaspor 13 4 4 5 14 16 17 -2
13 Konyaspor 12 4 5 3 15 12 15 +3
14 Başakşehir FK 13 4 6 3 19 22 15 -3
15 Çaykur Rizespor 12 4 5 3 17 20 15 -3
16 Sivasspor 12 3 4 5 10 12 14 -2
17 Gençlerbirliği 12 3 6 3 10 18 12 -8
18 Denizlispor 13 3 7 3 13 22 12 -9
19 Kayserispor 12 2 6 4 6 14 10 -8
20 MKE Ankaragücü 12 2 7 3 14 20 9 -6
21 BB Erzurumspor 14 2 9 3 12 27 9 -15
Takım O G M B A Y P AV
1 Giresunspor 15 8 2 5 21 13 29 +8
2 Ankara Keçiörengücü 15 8 4 3 22 12 27 +10
3 Samsunspor 15 7 2 6 20 14 27 +6
4 Tuzlaspor 14 8 3 3 23 19 27 +4
5 Altınordu 15 8 4 3 21 18 27 +3
6 Altay 14 8 4 2 26 13 26 +13
7 Adana Demirspor 14 7 3 4 25 13 25 +12
8 İstanbulspor 13 6 3 4 22 15 22 +7
9 Bursaspor 15 6 6 3 28 26 21 +2
10 Bandırmaspor 15 5 7 3 18 18 18 0
11 Menemenspor 15 4 5 6 19 22 18 -3
12 Ümraniyespor 15 4 6 5 15 22 17 -7
13 Balıkesirspor 14 4 7 3 16 22 15 -6
14 Boluspor 14 3 7 4 13 16 13 -3
15 Akhisarspor 14 3 7 4 12 21 13 -9
16 Adanaspor 12 3 6 3 16 18 12 -2
17 Ankaraspor 14 2 9 3 8 22 9 -14
18 Eskişehirspor 15 0 9 6 9 30 3 -21
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 15 11 2 2 37 14 35 +23
2 Van Spor 16 10 2 4 27 13 34 +14
3 Turgutluspor 16 10 6 0 18 24 30 -6
4 Kırşehir Belediyespor 16 8 3 5 22 13 29 +9
5 Sakaryaspor 14 8 2 4 24 13 28 +11
6 Kırklarelispor 15 6 2 7 18 7 25 +11
7 Serik Belediyespor 15 6 3 6 23 16 24 +7
8 Pazarspor 14 7 5 2 25 22 23 +3
9 Tarsus İdman Yurdu 14 6 4 4 25 17 22 +8
10 Sivas Belediyespor 16 5 4 7 29 22 22 +7
11 Bodrumspor 16 6 6 4 32 26 22 +6
12 Karacabey Belediyespor 16 6 6 4 19 16 22 +3
13 Etimesgut Belediyespor 16 5 6 5 15 17 20 -2
14 1922 Konyaspor 16 5 8 3 20 17 18 +3
15 Elazığspor 16 5 9 2 21 31 14 -10
16 Pendikspor 15 4 10 1 22 22 13 0
17 Kastamonuspor 14 3 7 4 14 23 13 -9
18 Mamak FK 15 3 9 3 13 37 12 -24
19 Bayburt Özel İdare Spor 13 3 9 1 9 23 10 -14
20 Kardemir Karabükspor 16 0 14 2 4 44 1 -40
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 14 10 1 3 19 7 33 +12
2 1928 Bucaspor 14 10 2 2 29 10 32 +19
3 Yeşilyurt Belediyespor 14 7 5 2 21 11 23 +10
4 Ofspor 13 6 3 4 21 16 22 +5
5 Belediye Derincespor 14 5 3 6 17 11 21 +6
6 Edirnespor 14 6 5 3 20 19 21 +1
7 Fatsa Belediyespor 14 6 5 3 14 15 21 -1
8 Arnavutköy Belediye 12 5 4 3 12 11 18 +1
9 1877 Alemdağspor 14 5 6 3 20 25 18 -5
10 Çankaya FK 13 5 7 1 12 17 16 -5
11 Artvin Hopaspor 14 5 8 1 20 31 16 -11
12 Nevşehir Belediyespor 14 4 7 3 13 15 15 -2
13 Kızılcabölükspor 14 3 6 5 16 21 14 -5
14 Payasspor 14 3 7 4 16 20 13 -4
15 Antalya Kemerspor 14 2 7 5 14 24 11 -10
16 Manisaspor 14 1 7 6 10 21 9 -11
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 24/12/2020 Kayserispor vs Konyaspor
 24/12/2020 Sivasspor vs Gençlerbirliği
 24/12/2020 Çaykur Rizespor vs Antalyaspor
 24/12/2020 MKE Ankaragücü vs Beşiktaş
 26/12/2020 Göztepe vs Fatih Karagümrük
 26/12/2020 Trabzonspor vs Galatasaray
 27/12/2020 Gaziantep FK vs Alanyaspor
 27/12/2020 Denizlispor vs MKE Ankaragücü
 27/12/2020 Yeni Malatyaspor vs BB Erzurumspor
 27/12/2020 Başakşehir FK vs Kasımpaşa
 28/12/2020 Gençlerbirliği - Kayserispor Kayserispor ligdeki son 8 maçında hiç kazanamadı  Gençlerbirliği yenilmez
 28/12/2020 Beşiktaş - Sivasspor Sivasspor ligde deplasmandaki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Sivasspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/12/2020 Altay vs Ümraniyespor
 26/12/2020 Boluspor vs İstanbulspor
 26/12/2020 Tuzlaspor vs Altınordu
 26/12/2020 Balıkesirspor vs Adana Demirspor
 27/12/2020 Menemenspor vs Ankara Keçiörengücü
 27/12/2020 Adanaspor vs Bandırmaspor
 27/12/2020 Akhisarspor vs Giresunspor
 27/12/2020 Ankaraspor vs Samsunspor
 28/12/2020 Bursaspor vs Eskişehirspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/12/2020 Bodrumspor vs Serik Belediyespor
 26/12/2020 Karacabey Belediyespor vs Kardemir Karabükspor
 26/12/2020 Kırklarelispor vs 1922 Konyaspor
 26/12/2020 Kırşehir Belediyespor vs Bayburt Özel İdare Spor
 26/12/2020 Mamak FK vs Elazığspor
 26/12/2020 Pazarspor vs Etimesgut Belediyespor
 26/12/2020 Pendikspor vs Sivas Belediyespor
 26/12/2020 Sakaryaspor vs Turgutluspor
 26/12/2020 Tarsus İdman Yurdu vs Eyüpspor
 26/12/2020 Van Spor vs Kastamonuspor
 30/12/2020 Kardemir Karabükspor - Bodrumspor Kardemir Karabükspor ligdeki son 16 maçında hiç kazanamadı  Bodrumspor yenilmez
 30/12/2020 Serik Belediyespor - Kırşehir Belediyespor Kırşehir Belediyespor ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Kırşehir Belediyespor yenilmez
 30/12/2020 Bayburt Özel İdare Spor - Mamak FK Mamak FK ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Bayburt Özel İdare Spor yenilmez
 30/12/2020 Eyüpspor - Kırklarelispor Eyüpspor ligde evindeki son 6 maçını kazandı  Eyüpspor kazanır
 30/12/2020 1922 Konyaspor - Van Spor Van Spor ligdeki son 8 maçında hiç kaybetmedi  Van Spor yenilmez
 30/12/2020 Etimesgut Belediyespor - Sakaryaspor Sakaryaspor ligdeki son 5 maçını kazandı  Sakaryaspor kazanır
 30/12/2020 Bayburt Özel İdare Spor - Mamak FK Bayburt Özel İdare Spor ligdeki son 8 maçında hiç kazanamadı  Mamak FK yenilmez
 30/12/2020 Eyüpspor - Kırklarelispor Kırklarelispor ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Kırklarelispor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 29/12/2020 Arnavutköy Belediye vs Çankaya FK
 02/01/2021 Arnavutköy Belediye vs Ofspor
 24/01/2021 Antalya Kemerspor vs 1877 Alemdağspor
 24/01/2021 Belediye Derincespor vs Arnavutköy Belediye
 24/01/2021 Çankaya FK vs Kızılcabölükspor
 24/01/2021 Diyarbekirspor vs Manisaspor
 24/01/2021 Edirnespor vs Artvin Hopaspor
 24/01/2021 Fatsa Belediyespor vs Nevşehir Belediyespor
HABER ARA
YUKARI